Tule so vse sistemske informacije o tem vikiju:

Python Version
2.6.6 (r266:84292, Aug 9 2016, 06:11:56) [GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-17)]
MoinMoin Version
Release 1.9.8 [Revision release]