Tule so vse sistemske informacije o tem vikiju:

Python Version
2.6.6 (r266:84292, May 22 2015, 08:34:51) [GCC 4.4.7 20120313 (Red Hat 4.4.7-15)]
MoinMoin Version
Release 1.9.7 [Revision release]