Hvis du bruker wikiens "vis" funksjon View går det raskere enn hvis du bruker oppdater-knappen i nettleseren.