Jeigu VartotojoNuostatose nurodysite Lietuvių kalbą, el. laiškus gausite lietuvių kalba.