Merkintä {{attachment:tiedosto.txt}} luo linkin liitetiedosto tiedosto.txt:iin. Muistathan lisätä liitetiedoston sivulle!