На страници КорисничкеПоставке можете користити регуларне изразе за омиљене странице. Са „.*“ можете ставити све странице у омиљене.