Strony nie edytowane od początku historii (dosłownie); jest to lista najstarszych edycji w dzienniku.

2008-02-03
[DIFF] 12:42 Info localhost converted to 1.6 markup
2008-02-06
[DIFF] 21:49 Info storm
2009-06-10
[DIFF] 15:24 Info KibysapLacoret
2009-10-22
[DIFF] 19:37 Info BehdadEsfahbod
2010-07-19
[DIFF] 07:21 Info 1155
[DIFF] 21:17 Info OlavVitters
2012-02-10
[DIFF] 19:10 Info OwenTaylor
[DIFF] 19:10 Info OwenTaylor
2012-09-17
[DIFF] 01:14 Info BehdadEsfahbod