Seuraava luettelo ilmaisee, kuinka monta kertaa tietty sivu on ladattu lokitietojen keräämisestä lähtien. Jokainen sivulataus lasketaan kerraksi. Laskennassa ei oteta huomioon minkäänlaisia suodatuksia.