I din BrukerProfil kan du forandre størrelsen på redigeringsboksen.