Pomocí tlačítka "Check Spelling" si můžete nechat provést kontrolu pravoůisu. Důležité: Do slovníku přidávejte pouze slova, jejichž správným pravopisem jste si absolutně jisti.